Strövområde - ravinen vid Varnan

Ravinen vid ån Varnan i Kristinehamn, är ett tämligen opåverkat och särpräglat område med många intressanta växter och djur.
Ån Varnan från Niklasdamm i norr till mynningen i Vänern utgör ett vattendrag med såväl biologiska och kulturella värden. I ravinen mellan koloniområdet Haga och golfbanan finns uppmärkta stigar på cirka 3 km på båda sidorna om Varnan.
Ravinen är ett tämligen opåverkat och särpräglat område med många intressanta växter och djur.

Det går att ta sig till fots på stigar och gator hela vägen från centrum via Sunnebergsområdet på åns östra sida under E18 till koloniområdet Haga. Du kan också ta bilen till koloniområdet.
INFO
Plats
Namn
Strövområde - ravinen vid Varnan
Adress
Kommun: Kristinehamn
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum kör Karlagatan norrut till Lagmansgatan där du tar vänster. Ta sen höger på Annebergsgatan. Kör över järnvägen och parkera vid Haga koloniområde. Följ skyltar.
Tillbaka
Strövområde - ravinen vid Varnan
Besök hemsida
Natur
Vandra