Free Wifi

Surfa fritt i centrumkärnan (delar av sträckan Resecentrum - Kungsgatan) i Kristinehamn.

Free Wifi Kristinehamn WifiI anslutningen till Kristinehamn Wifi kan du hitta snabbvägar till besöksmål, aktuella evenemang men också göra felanmälan och använda kommunala e-tjänster.


Koppla upp dig på flera platser i Kristinehamns centrum: Kristinehamn Wifi. Förutom vid Resecentrum, sträckan Kungsbron fram till korsningen Kungsgatan - Spelmansgatan. Detta är ett första steg och kommer utvidgas till att gälla fler delar av stadskärnan om det fungerar bra.

Titta på kartan med inprickad täckning för Kristinehamn Wifi

Titta in på landningssidan turism Kristinehamn wifi

Som första kommun i Värmland har Kristinehamn free Wifi

Relaterade sidor