Järnleden

Järnleden är en unik vandringsled i järnets spår. Leden sträcker sig mellan Hytte ochKristinehamn och dess historia har levandegjorts genom ett flertal informationstavlor med bl a illustrationer av Kristinehamns-konstnären Kjell Sundberg. 

Bakgrunden till leden är järnets historiska betydelse för Kristinehamn – det var järnets väg till Vänern som drev fram stadsbildningen, och Kristinehamn var från 1700-talets mitt och 100 år framåt centrum för Bergslagens järnexport.
Järnleden utgörs delvis av vägar som användes redan på 1600-talet, då de tidiga järntransporterna sökte sig från Bergslagen ner mot Vänerkusten och Kristinehamn, eller Bro som orten hette innan stadsbildningen 1642.
Efter stadsgrundandet kom järnet att transporteras
längs den östligare Sjöändsvägen.

Värmlandsleden är 30 kilometer lång och går genom såväl vacker natur som historisk terräng. Leden följer järnets väg till Vänern och du vandrar genom ett varierat landskap förbi små tjärnar, över myrmarker, genom skog och betesmark och längs gammal landsväg.
Den omgivande skogen är mestadels barrskog med en del lövträd, såväl äldre högvuxen skog som ungskog.
Under vandringen passerar du flera historiska platser och sevärdheter, som två före detta järnbruk och en fornborg från järnåldern. Du skymtar ett herrgårdsområde med djupa historiska anor och ser det säregna Österviks kapell.

Värmlandsleden är utmärkt med orange skyltning och är en kvalitetssäkrad Värmlandsled.

Transport från Kristinehamns resecentrum till start vid Hytte (hållplats Södra Nässundet) eller Sjöändan:

  • Egen bil som du ställer vid någon av parkeringarna.

  • Buss 400. Pris: 46 SEK/person.  Mer information om Värmlandstrafik.

  • Tåg Pris: 53 SEK/person. Tåget går till Nässundets station 5 min från Hytte. Mer information.

  • Taxi: Taxikurir 250 SEK/1-4 pers, 400 SEK/4-8 pers. Telefon: 0550-105 00. Sverigetaxi 0550-150 45.

Gå på guidad vandring på Järnleden, läs om vandringarna här på sidan

Järnleden är en Värmlandsled. Läs på varmlandsled.se vad kvalitetsmärkningen innebär eller bli inspirerad av fler Värmlandsleder.

Järnleden i Kristinehamn fortsätter att utmärka sig som en av Sveriges bästa vandringsleder. Planera din kommande vandring från Nässundets station och köp med dig nygräddade bullar och fyll termosen med nybryggt kaffe. Se reportaget som Värmlandsnytt gjort

Läs Expressens lista på Sveriges 10 bästa vandringsleder

Ladda upp karta här

Läs broschyren här