Besöksplan Kristinehamn

Picassoskulpturen i Kristinehamns skärgård

Smaka på Värmland i Kristinehamn

Läs hela Besöksplanen här

Vision

Kristinehamn – den sköna kuststaden mitt i landet med upplevelser året runt.

Övergripande mål

 • Kristinehamn ska dubblera turismomsättningen från 2013 till år 2020.
 • Ska ha exportmognadskriterierns i fokus för vår utveckling.
 • Kristinehamn skall ha ökat aktivitetsdelen av turismkronan från 5% till 10% år 2020.

Våra teman

Friluftsliv & skärgård

 • Turbåtstrafiken, fler turbåtar, turer och angöringsplatser, alla dagar 
 • Fler restauranger ute i skärgården
 • Utveckla Vålösundssträckan med båtmack och toaletter och Picassoudden
 • Utveckla aktiviteter under Vänerveckan
 • Båtliv till centrum inklusive turbåtstrafik
 • Fler aktiviteter; spontanidrott (strandtennis, beachvolley, boule mm), havskajaker, kanoter, segling, surfning etc
 • Kulturevenemang i skärgården
 • Gångväg mellan Herrgårdscampingen och centrum

Kultur & historia

 • Synliggör Järnet och människorna runt det och dess betydelse för vår stads utveckling
 • Stångjärnet skall lyftas fram i utsmyckning, utställningar och story telling
 • Upplevelsecentra Vågen • Utveckla Fastingen, ”Back 2 the roots”
 • Bojorten
 • Järnleden
 • Kristinehamns Konstmuseum och Christina teaterns utbud ska utvecklas och utökas
 • Mariebergsområdet ska utvecklas till en kulturell multiarena
 • Rundturer i järnets tecken
 • Stärk Picassotema med olika aktiviteter
 • Utveckla konceptet Stadsvandring och guideverksamhet
 • Utveckla sjösystemet Bergslagskanalen i samverkan med Vämlands Bergslag

Idrott

 • Koordinera deras verksamheter, stärk samverkan sinsemellan och med andra aktörer (hotell restaurangen etc)
 • De resurs- och stödfunktioner som planeras i ”Roll och ansvar” ska också stödja föreningslivets evenemang och stärka dessa ur besöksperspektivet.
 • Inventera anläggningarna för att kunna utveckla och profilera dem
 • Marknadsför Kristinehamn och vårt övriga utbud i samband med idrottsevenemang, cuper etc.
 • Kupphäfte, med rabatter på handel, restauranger m fl
 • Paketering av evenemang med andra aktörer

Fritid på hjul

 • Vi behöver sätta tillväxt i fokus och tydliggöra den ömsesidiga nyttan/ mervärdet i samarbetet
 • Utveckla en strategisk samverkan mellan tillverkare, återförsäljare, serviceföretag och företag inom besöksnäringen för att stärka klustret och tillvarata synergieffekterna
 • Utveckla Fritidsmässan genom att få alla intressenter att tillsammans lyfta Fritid på hjul som företeelse och fokusområde för Kristinehamn
 • Skapa mötesplatser mellan intressenterna för samarbete, med ömsesidig affärsnytta i fokus
 • Utveckla attraktiva showrooms och utveckla fler kringtjänster till technical visits
 • Erbjud kringtjänster till de som kommer hit för att serva sina husbilar och husvagnar så att de stannar längre och konsumerar mer

Möten & konferenser

 • Analysera och utveckla de arenor som finns
 • Paketering och försäljning
 • Paketering av friluftsaktiviteter
 • Merförsäljning vid arrangemang (bygg på Kulturkalaset)
 • Kickoff-erbjudanden i samverkan
 • Engagera aktörerna i samverkan
 • Markera tillgängligheten (tåg och kommunikationer)
 • Grupper upp till 100 personer största målgrupp
 • Dialog med lokala företag för att lägga konferenser och boenden lokalt.
 • Dialog med kommunen att i största mån lägga konferenser och boende lokalt.
 • Ändra mentaliteten hos våra aktörer
 • Organisation som hjälper till att sälja in Kristinehamn som konferensstad
 • Samverka med de andra teman för att skapa konferenser och möten

Mat & måltid

 • Utveckla bokningsbara erbjudanden/paket där mat och måltidsupplevelser utgör en viktig del
 • Stärka våra huvudteman genom att addera måltidsupplevelser med Värmländska och lokalproducerade produkter
 • Utveckla våra matmarknader, fler värmländska producenter och besökare
 • Ta fram koncept för matresor genom kombination med kultur, storytelling, matvandringar etc
 • Utvidga våra öppettider. I ett första skede genom att vara öppna 7 dagar i veckan under juli
 • Vi ska fokusera på Whops och matintresserade som är här pga något av våra andra huvudteman
 • Ökad tillgänglighet och öppettider (året runt)