På gång

Kristinehamns skärgård

Samannonsering

Varje år ger vi möjligheten till företag inom besöksnäringen att vara med och samannonsera i olika tidningar och magasin, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta gör vi för att vi genensamt ska kunna stärka varumärket Kristinehamn. Aktuellt erbjudande just nu är att vara med i Aktiv Schweden för 3000kr. Två platser finns just nu kvar. Hör av dig till turist@kristinehamn.se om du är intresserad.

Tillgänglig besöksnäring

29 oktober
08.30-10.00

För att företagen själva ska kunna ta ansvar för sin information och även dra nytta av att vara tillgängliga för gästen, och kunna lämna in rätt uppgifter till er, har Visit Värmland satt en plan inför hösten där de erbjuder att Gunn som är Visit Värmlands projektledare kring tillgänglighet kommer att åka ut till alla kommuner. Vi bjuder därför, tillsammans med Visit Värmland, in besöksnäringen till en träff 29 oktober på ca 1,5 h där ni får mer information om tillgänglighet, funktionsvariation och om hur ni kan bli mer attraktiva för målgruppen. Ni kommer att få tips och råd på hur de kan öka tillgängligheten och kommunicera detta både på besöksmålets plats, i sin egen marknadsföring och i Värmlands gemensamma evenemangsdatabas.

Plats: Kristinehamns turistbyrå

Platsbaserade digitala upplevelser

Den 26 november är representanter för kultur, litteratur, musik och hantverk välkomna på workshop i Högskolans PDU projekt. Plats: Ulvsby herrgård i Sunne. Träffen är en blandning av workshop, upptäcksresa och uppfinnarverkstad där arbetet leds av ett team från den digitala innovationsbyrån Sticky beat och Karlstad universitet. Din medverkan är värdefull - vi tror att du kommer att göra skillnad för besöksmålet. När du och ett fåtal personer kommer på den unnika workshopen kommer ni tillsammans att hitta idéerna som gör dessa platser till nationella och internationella angelägenheter. Läs hela inbjudan Hör gärna av dig till Kristinehamns turistbyrå för samåkning eller andra frågor. Högskolan har valt ut Kristinehamn, Sunne och Arvika i detta spännande projekt.

Gustafsviks julmarknad

Varje år arrangeras en julmarknad på Gustafsviks herrgårdspark, här kan du gå runt bland utställare både i magasin, flyglar och växthus, men även utomhus. Under 2018 hade julmarknaden över 70 utställare, gratisbussar från Karlstad och Kristinehamn samt ett scenprogram med Lucia, tomten, dans, sång och eldshow. Detta lockade under en solig, kall lördag cirka 5000 besökare.

Anmälan till julmarknaden gör du här