1
apr

Stickträff för alla handarbetsintresserade

Kristinehamn
Välkommen på stickträff för handarbetsintresserade, som arrangeras av Broängskyrkan i Kristinehamn.
Återkommande träffar varannan vecka. Kaffeservering finns.
INFO
Plats
Arrangör
Broängskyrkan
Kungsgatan 24
681 30 Kristinehamn
info@broangskyrkan.se
Namn
Broängskyrkans lokaler
Adress
Broängsgatan
4
681 30 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Handikappinformation:
Personalen hjälper synskadade vid behov.
  • Anpassad toalett
  • Hörslinga
  • Permobil
  • Ramp
  • Rullstol
Tillbaka
Besök hemsida
Gratis

Tillfällen

2019-04-01 15:00
2019-04-15 15:00
2019-04-29 15:00