I Kristinehamn finns det goda fiskemöjligheter.
I Kristinehamn finns mycket goda möjligheter till fiske. dels på Vänerhavet men också i de många mindre sjöar och vattendrag som finns i kommunen.

I olika vattendrag gäller olika fiskeregler. Det är upp till varje fiskare har ta reda på vad som gäller i det vattendraget. Här nedan så följer samlad information från flera fiskevårdsområden/fiskeföreningar samt Vänern gällande fritidsfiske. Råder osäkerhet om regelverket kontakta angiven myndighet/förening.

Utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med bestämmelserna som gäller för svenska medborgares rätt att fiska.
Med handredskap (typ av rörligt redskap) avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.


Vänern:
Vänern är Sveriges största sjö men även EUs största och Europas 3:e största sjö. Ytan är 5650 km2 och har en volym på 153 km3 vilket är nästan dubbelt så stort som Vättern. Det finns 22000 öar och kobbar i Vänern. Sjön är stor och ska du ge dig ut med båt är det bra med god båtvana då Vänern kan vara lite lurig att hantera ibland.
Vänern är en artrik sjö med 38 sorters fisk och här trivs både kall- och varmvattensarter. Vänerns storlek gör att vissa arter som vanligtvis förknippas med havet även trivs här. I området utanför Baggerud finns ett av de bästa laxvattnena i Vänern och bland de bästa i hela Europa. 

Övriga fiskeområden i Kristinehamns kommun eller i anslutning:

Alkvetterns Fiskeförening (Kristinehamns, Storfors och Karlskoga kommun)
Sjöar: Alkvettern, fiskekort gäller för fiskeområdet från Kyrksten i norr till Mörkviken i söder. Undantaget är Åsbergsviken, inre delen av Ladufallsviken samt ett mindre område i Mörkviken. Vidare upphör fiskeområdet vid infarten till Käxsundet och Knappforsen. Respektera de gränslinjer/markeringar som finns utsatta på kartan över fiskeområdet.

Bäckhammars Fiskeförening (Kristinehamns kommun) 
Sjöar: Fiske i bruksdammen vid Bäckhammars Bruk och uppströms till Folkets Hus.

Christinehamns Fiskevårdsförening (Kristinehamns kommun)
Sjöar: Tysktjärn m. tillhörande Dammen, Långtjärn, Mörttjärn, Trehörningen samt Älgsjöarna (Stor-Älgsjön, Lill-Älgsjön, Ormtjärnarna, Båfallstjärn, Abborrtjärn och Vålbrottstjärn). 
(Trindatjärn, Mörktjärn och Ljustjärn är fiske tillåtet endast för medlemmar)

Kilsbergens Naturvatten (Kristinehamns, Karlskogas och Degerfors kommun)
Sjöar i Björneborg: Däveln, Grytsjön, Kroksjön, Sälsjön, Sävsjön, Vismen (del av sjö lovligt vatten). Kortet gäller även i Karlskoga/Degerfors i områdena Karlsdal, Villingsberg och Ramshyttan.

Lundsbergs Fiskevårdsområdesförening (Storfors kommun)
Sjöar: N. Ämten, S. Ämten, Björkåssjön, Acktjärn, Hållsjön, Bredbäcken, Bastfoten, Fågelmosstjärn, Båfallstjärn, Bergtjärn, Starrtjärn, Sävsjön, Bosjön, Grytingen, Lundsbergsälven, Blomsterhultsbäcken, Matlången, Lindåstjärn, Märrsprängen, Abborrtjärn, Gäddtjärn och Puktjärn.

Lungsunds Fiskevårdsområdesförening (Storfors kommun)
Sjöar: Storlungen, Öjevettern, Lillungen och vattendragen Bjurbäcksälven, Bjurbäckskanalen och Lungälven samt Bogåstjärn.

Skagerns Fiskevårdsområdesförening (Kristinehamns, Degerfors, Gullspångs och Laxå kommun)
Sjöar: Skagern (en av Sveriges artrikaste sportfiskesjöar)

Ullvetterns Fiskevårdsområdesförening (Kristinehamn och Karlskoga kommun)
Sjöar: Frövettern, Hyttsjön, Kväggen, Åsjön, Stora och Lilla Grytingen, Bergsjön och Ullvettern. Sjön Ullvettern är en del av kanal- och sjösystemet Bergslagskanalen.

Vilångens Fiskevårdsområdesförening (Kristinehamns kommun)
Sjöar: Stora Vilången, Lilla Vilången, Bergtjärnen, Vassgårdasjön, Mjögsjön och Ämten

I Kristinehamns kommun finns flera företagare som har fisket som en del i sin verksamhet som kan hjälpa dig att få en fin fiskeupplevelse:

Utrustning:
-Mekonomen, Karlstadsv. 42 Kristinehamn, Tel. 0550-18280, kristinehamn@mekonomen.se, www.mekonomen.se/butik-bilverkstad/kristinehamn/karlstadsvagen-42-at3319-000
Öppettider: Må-fre 7-17, Lö 10-13
Bildel- och fiskebutik som har det mesta inom fiske med spön, rullar (spolar lina på rulle), linor, mask, maggot, olika typer av drag och fiskekort.
Säljer fiskekort för: 
-Pea marinprodukter, Hantverkarg. 12, Tel. 0550-15020, pontus@pea.se, www.peamarin.se/index.html
Har mest båtar och båttillbehör men även en del för fiske.
Öppettider: Må-fre 7-16:30
-Johhnys, Hamnbrog. 11, Tel. 0550-19638, info@johnnyskog.se, https://johnnyskog.se/
Öppettider: Må-fre 8-18, Lö 9-12
Har båtar och båttillbehör samt reservdelar och verkstad för utombordsmotorer.

Fiskecharter:
Upplev trollingfiske på Vänern efter främst lax, öring, gädda och gös. Färdiga paket finns och du kan begära offert på eget upplägg. Övernattning kan ordnas. Bra båt, inkl. utrustning och flytoveraller.
- Hökens Trollingcharter, 070-6611388, info@trollingcharter.se, www.trollingcharter.se
- PS Trollingcharter, 070-5711029, pstrollingcharter@telia.com, www.salmonseeker.se

Boende:
-Baggerud Camping & Fiske
0551-400 29, info@baggerud.se, http://baggerud.se
Campingplats vid Vänern drygt 2 mil söder om Kristinehamn. Öppet året runt och har fina välutrustade stugor med förråd för förvaring av utrustning och packning. Ramp för iläggning av båt finns, rampavgift 70:-. Du behöver inte bo på området för att få lägga i båten. Området är känt för ha några av de bästa trollingplatserna i Vänern. Vattnet här är bland de sista som fryser på vintern och tinar först på våren så det ger en extra lång fiskesäsong.
-Kristinehamn Herrgårdscamping & Stugor
0550-10280, kristinehamn@sommarvik.se, www.herrgardsliv.se
Campingplats i Kristinehamn 2,5km från centrum vid Vänern. Öppen året runt och har 60 stugor i olika prisklasser. Ramp för iläggning av båtar finns. Du behöver inte bo på området för att få lägga i båten.
- Övriga boenden i Kristinehamn klicka här.

Ja