Björneborgs Hembygdsgård

Gamla föremål från hem, hushåll och industri, 10 km söder om Kristinehamn.
Här kan man se gamla föremål från hem och hushåll, industri och jordbruk samt från skolans värld. Visas på beställning.
INFO
Plats
Öppettider
Arrangör
Björneborgs Hembygdsförening
Änggatan 12
680 71 Björneborg
kontakt@bjorneborgshembygdsforening.se
Namn
Björneborgs hembygdsgård
Adress
Charlevillegatan 5
680 71 Björneborg
Kommun: Kristinehamn
Muséet i Hembygdsgården är endast öppet vid särskilda arrangemang. För visning av museet övriga tider, kontakta Christer Nordgren, telefonnummer 0550-27396
Tillbaka
Björneborg
Besök hemsida
Gratis
Hus & kulturmiljöer
Museum