Björns bigård

Flytande smaksatt svensk honung tillverkad i Kristinehamn.
INFO
Plats
Öppettider
Arrangör
Björns Bigård
Sunnäsvägen 12
681 95 KRISTINEHAMN
bjorns.bigard@telia.com
Namn
Björns Bigård (Björns apiarys)
Adress
Kommun: Kristinehamn
Vägbeskrivning
Sunnäsvägen 12, 68195 Kristinehamn (Ölme)
Kontakta Björns Bigård för information.
Tillbaka
Björns Bigård (Björns apiarys)
Besök hemsida
Lokalproducerat
Gårdsbutik