Kortare motionsspår - översikt

Kom ut i skogen. Gå eller spring på ett motionsspår.
Björkvallens idrottsplats:
I anslutning till idrottsplatsen finns elljusspår 2,7 km och motionsspår 3,7 km. Det finns också förbindelseled till A9 spårområde. Den nya förbindelseleden (orange markering) mäter drygt 10 kilometer.

Presterud:
gamla A9 området, följ skyltning. Motionsspår 3 och 6 km.

Björneborg:
2,5 km i anslutning till idrottsplatsens elljusspår.

Bäckhammar:
start vid scoutstugan. 2,2 km elljusspår.

Hultets friluftsgård:
Elljusspår 1,5 - 5 kilometer. Motionsspår 1,5 - 16 kilometer.

Kvarnbyn:
Förbindelseled till Hultets friluftsgård 1,5 kilometer (orange markering), 3,1 kilometer runt Kaffeberget, röd markering.

Rudskoga:
1,2 km motionsspår.

Strand:
motions och strövstig mellan E18 och Strand, 1,9 km. Ansluter till gång/cykelstigen söder om Stensta Center och vägen söder om Strands gamla skola.

Sättra:
Sättrastugan är belägen 4 km öster om Kristinehamn. Förbindelsespår finns vid gamla Karlskogavägen strax öster om Cabby.
Motionsspår 3 och 6 km.

Ölme:
2 km elljusspår, beläget mellan Ölme samhälle och gamla Karlstadsvägen, öster om Stolpen.

Läs mer om spåren här: https://www.kristinehamn.se/kultur-och-fritid/motion-lek-och-idrott2/motionsspar-och-skidspar/
INFO
Plats
Arrangör
Kristinehamns kommun, Fritid
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
Namn
Kortare motionsspår - översikt
Adress
Märstavägen
681 91 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Beskrivning
Det finns många motionspår som du kan springa och motionera på och här kommer ett axplock. Björkvallens idrottsplats, Presterud, Björneborg, Hultets friluftsgård, Kvarnbyn, Rudskoga, Strand Sättra, Ölme
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Natur
Sport & motion