Ölme - paviljong, magasin och soldattorp

Flera historiska byggnader finns utspridda runt Ölme kyrkby, Kristinehamn.
I Lundsholmsparken brevid Ölme kyrka finns en paviljong som är ett lusthus från 1700-talet. Här hittar du också ett magasin (från Ölme Prästgård) med en utställning av gamla jordbruksredskap. Längre söderut längs vägen mot Kummelön ligger Näbben, ett soldattorp inrett med möblemang och uniformer från 1800-talet. Ute i ladan hittar du en redskaps- och vagnutställning. I Sunnäs ligger Sunnäs Bygdegård, som var skola 1878-1950. Huset var också en lärarbostad och är idag en bygdegård.

Samtliga byggnader visas efter överrenskommelse.
INFO
Plats
Arrangör
Ölme Hembygdsförening
Lundsholm 4
681 95 Kristinehamn
magnus.uvesten@telia.com
Namn
Ölme Hembygdsgård
Adress
LUNDSHOLM
5
681 95 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Christina Skan
Beskrivning
I Lundsholmsparken hittar du bland annat lusthuset från 1700-talet.
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum ta E18 mot Karlstad. Efter ca 12 km ta vänster vid skylten Ölme kyrka, ta sedan första vägen till höger ca 200 m. Här ligger paviljongen och magasinet. Soldattorpet ligger längre söderut längs med vägen till Kummelön. Post- och skolmuseet finns i Sunnäs sydväst om Ölme stationssamhälle.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Hus & kulturmiljöer