Sannaleden

Vandra mellan Sannakajen och Herrgårdscampingen på den 6 km långa leden Sannaleden i Kristinehamn.
Mellan Sannakajen och Kristinehamn Herrgårdscamping hittar du denna härliga vandringsled. Leden mäter cirka 6 km och från leden har du även nära till strandpromenaden mot Picassoskulpturen, Kristinehamns gästhamn och centrum.

Förr i tiden fanns soptippen här och då kallades området för Skräphôla. Soptippen flyttade 1970 och idag är området en intressant plats för fågelintresserade.

Mellan Silon och Casco finns strandskogen och här hittar du lövträd som sälg, björk, al och hägg. Strandskogen är en attraktiv häckningsmiljö för många sångfågelarter på grund av vegetationens utformning med en högörtsflora och ett flerskiktat buskbestånd. Förekomsten av döda lövträd och högstubbar är också av betydelse för fågellivet. Den, i Kristinehamn, sparsamt förekommande mindre hackspetten har tack vare detta konstaterats häcka här.
I maj och juni finns det mycket att höra och se, speciellt för dig som är fågelintresserad. Vid Silon kan du exempelvis se de takhäckande vitfåglarna i hamnen. Längst leden genom strandskogen är fågelsången näst intill öronbedövande i månadsskiftet maj/juni. Högst av dem alla sjunger näktergalen, som brukar förekomma i ett eller två exemplar. Även i vassen håller det till en högljudd, om ej särskilt skönsjungande solist, nämligen trastsångaren. Ingen av dessa arter förekommer på särskilt många platser i Kristinehamn.

Strövstigen genom strandskogen når på ett ställe fram till sjön, här finns en liten rastplats med fin utsikt över Varnumsviken. Under vår- och höstflyttningen kan du exempelvis se flockar av vigg på genomresa. Bland de arter som håller till på Cascobojarna är storskarv och havstrut de mest iögonfallande.
INFO
Plats
Arrangör
Kristinehamns Kommun
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
kommunen@kristinehamn.se
Namn
Sannakajen
Adress
Skepparegatan 5
681 54 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Vandra
Gratis
Familj