Stadsparken Kristinehamn

Stadsparken invigdes september 2019 och är lite som ett gemensamt vardagsrum, fast i utemiljö.
Här finns stora evenemangsytor, plats för picknick, scenområde inklusive sittplatser med skärmtak, betong-skateanläggning, parkour/hinderbana, lekplats, soldäck vid vattnet med sittplatser, soldäck på gräsytorna, rabatter med blommor, buskar och trädplanteringar.
INFO
Plats
Arrangör
Kristinehamns kommun, gatu/park
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
kommunen@kristinehamn.se
Namn
Kristinehamns Stadspark
Adress
Brandkårsvägen 9
681 30 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Parker & trädgårdar