Strövområde - Blomsterhultsmossen

13 km söder om Kristinehamn finns högmossen som bjuder på orrspel under våren och vilsamma vandringar under sommaren.
Fint våtmarksområde med ovanliga naturtyper för sydöstra Värmland. Här finns många speciella växter, djur och stenåldersboplatser. Du får inte förstöra, skada eller plocka något.

Läs mer på länstyrelsens sida: https://bit.ly/36UaYgP
INFO
Plats
Namn
Strövområde - Blomsterhultsmossen
Adress
SKOGAGÅRDEN
7
681 91 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Roland Svensson
Beskrivning
Högmosse 30 ha stort. Området är ett tidigare domänreservat från 1937 som blev naturreservat 2000.
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum ta Rv26 mot Mariestad, sväng vänster mot Björneborg. I centrala Björneborg sväng höger rakt söderut mot Jonsbol. Efter ca 3 km sväng höger, därefter nästa vänster längs reservatets östra gräns. Inga reservatsskyltar är uppsatta.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Natur