Strövområde - Kummelöns naturreservat

Promenera bland hundraåriga gamla ekar och njut av fågellivet vid Kummelön som är ett av Värmlands mest populära naturreservat, väster om Kristinehamn.
De gamla imponerande ekarna erbjuder boplats för flera fågelarter. Kummelöns vårflora med vitsippor och blåsippor är rikligt.
Promenera bland betande får i ett ålderdomligt haglandskap som utgörs av flera hundra år gamla ekar och lindar och en busk- och örtvegetation, delvis ovanlig för landskapet. Det finns en raststuga och en utsiktsplats med god utsikt över Ölmeviken, en av länets bästa fågellokaler. I området finns lättvandrade strövstigar både mot norr och söder från parkeringen. I anslutning till utsiktsberget i norr finns en raststuga som står öppen för allmänheten. Där finns också en torrtoalett samt en grillplats. För den som vill elda finns det ved i vedboden vid stugan.
Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/kummelon.html
INFO
Plats
Namn
Strövområde - Kummelöns naturreservat
Adress
Kummelövägen
5
681 95 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Kristinehamns turistbyrå
Beskrivning
Naturreservat.
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum ta E18 mot Karlstad. Efter ca 12 km ta vänster mot Ölme kyrka. Kör förbi kyrkan och följ sedan skyltarna till naturreservatet.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Natur
Vandra
Familj
Barn
Vänern