Strövområde - Södra Konsterud naturreservat

Många speciella växter och djur kan ge dig rika upplevelser och minnen. Var aktsam på din vandring i reservatet så att de kan leva vidare.
Här trivs allt från mossor, lavar, svampar och insekter till en mångfald av fåglar. Här finns inga uppmärkta stigar. Många av de gamla träden är beklädda av hänglavar.

Det tidigare Domänsreservatet bildades 1943 för att bevara mycket gamla granar och tallar i ett övrigt brukat landskap och blev naturreservat 1999. Tillsammans med det närliggande reservatet Konsterud norra omfattar de båda 5,9 ha naturskog.
Stormvintern 2004 gav många vindfällen som i sin tur gynnar insekter och fåglar. Var extra försiktig i dessa delar av reservatet.
Läs mer på länsstyrelsens sida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/sodra-konsterud-domanreservat.html
INFO
Plats
Namn
Södra Konsterud naturreservat
Adress
KONSTERUD
2245
681 96 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Annica Blom
Beskrivning
Ett område med både grova tallar och granar. Där mossor och lavar, svampar och insekter och fåglar trivs bra.
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum kör mot Mariestad ca 20 km. Efter Bäckhammar sväng vänster mot Skottlanda, kör 2 km sväng vänster. Inga reservatsskyltar är uppsatta.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Natur
Vandra