Strövområde - Stora Vilångens naturreservat

Naturskogen är en liten pärla i ett skogslandskap norr om Kristinehamn. Vandra längs Stora Vilångens stränder.
På holmar och uddar vid sjön kan du hitta riktigt grova, flerhundraåriga tallar. På Rutön finner du den äldsta och mest naturskogslika skogen. Den tätortsnära naturskogen är en liten pärla i ett övrigt brukat landskap. Här finns många speciella växter och djur. Besökare får inte störa, skada eller plocka något.

Läs mer på länsstyrelsens sida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/stora-vilangen.html
INFO
Plats
Namn
Vilången
Adress
KOJNÄSET
15
681 91 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Jan Gustafsson
Beskrivning
Sjö, strövområde och naturreservat.
Vägbeskrivning
Kör under E18 vid McDonalds. Forsätt vägen rakt fram och vid bron är du framme vid Stora Vilången.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Natur
Vandra
Familj