Strövområde - Värmlands Säby naturreservat

Vandra i en anrik och artrik hagmark med mäktiga ekar och ett rikt fågelliv, söder om Kristinehamn.
Du hittar spår av gamla tider så som: tiotusen-år gamla moränspår från Inlandsisen, tvåtusen-år gamla gravsättningar av järnåldersmänniskor och fyrahundra-år gamla ekar från långvarigt brukade marker. Värmlands Säby naturreservat har ett rikt fågelliv, många insektsarter (17 hotade arter) och många lavarter (15 hotade arter). Besökare får inte störa, skada eller plocka något. Röjningsarbeten kan förekomma för att ge ekarna och hagmarksfloran mer ljus. Visa hänsyn till de betesdjur som tidvis kan finnas inom reservatet, ta inte med dig hunden till reservatet.

Vandringsleden är 5,5 km, varav 2 km går tur och retur från parkeringen.

Läs mer om naturreservatet Värmlands Säby på länsstyrelsens sida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/varmlands-saby.html
INFO
Plats
Namn
Strövområde - Värmlands Säby naturreservat
Adress
VÄRMLANDS-SÄBY
1
681 92 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Elsie Wellin
Beskrivning
Naturrerservat.
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum kör söderut på Rv26. Efter ca 20 km, följ skylt mot Värmlands Säby. Kör genom allén och förbi herrgårdsbyggnaden, sväng vänster, rakt söderut förbi gravfältet till parkeringsfickamed informationsskylt. Här börjar vandringsleden som leder dig in i norra delen av reservatet.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Natur
Vandra