Visnums kyrka

Spånklädd kyrka med fristående klockstapel byggd 1733 som ligger cirka 30 km söder om Kristinehamn.
Visnums kyrka invigdes 1733. Den är byggd i trä och klädd med spån. Av virket från den gamla medeltids-
kyrkan som revs 1734 byggde man klockstapeln.

Predikstolen är en gåva till kyrkan 1684. Den är tillverkad av bildhuggaren Bengt Svensson i Kristinehamn. Altaruppsatsen från 1745 visar nederst Kristus på korset, däröver den triumferande Kristus och överst strålglorian tillsammans med andra symboler

Oftast finns någon på plats som kan öppna för besökare. För att vara säker ring 076-105 11 35 och avtala tid.

Guidning vid gudstjänst.
INFO
Plats
Öppettider
Arrangör
Svenska kyrkan, Kristinehamn
Nya Kyrkogatan 3, Box 106
681 23 Kristinehamn
kristinehamn@svenskakyrkan.se
Namn
Visnums Kyrka
Adress
587
681 92 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum ta riksväg 26 mot Mariestad. Ta höger efter cirka 25 km (skylt Visnums kyrka).
Handikappinformation:
RWC, hörslinga.
  • Anpassad toalett
  • Hörslinga
Visnums kyrka vägkyrka: måndag-lördag 10.00-16.00
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Kyrka