Visnumskilslederna

Vandra tre kvalitetsmärkta Värmlandsleder nära Vänern söder om Kristinehamn.
Här finns varierande natur med betesmarker och grova gamla ekar, lövrika skogar och utblickar över Vänern.
Det flacka landskapet med slingrande åsar bildar en mosaik av olika naturtyper.

Reservatet har tre olika entréer med parkering: Linsön, Nötön och Arskagen.
Nötöns ändmoräner anses vara bland de vackraste i landet. De bildades då inlandsisen drog sig tillbaka norrut för ca 10 000 år sedan. Här finns goda chanser att se flera sorters djur och skiftande natur. Särskilt fågellivet är uppmärksammat.
Från dessa går vandringslederna som alla är ca 5,5 km långa. Stora delar av Linsön har tidigare varit åkermark men nu hålls markerna öppna av betesdjur. Ta inte med dig hund där betesdjuren betar, visa hänsyn till korna. Åråsviken är en labyrint av moränryggar, vassområden och öppet vatten. Här regerar fiskgjuse, bäver och rördrom. Från vassen hörs rörsångarnas rytmiska pladder.

Läs mer om vandringslederna här: https://www.visitkristinehamn.se/sv/vandra/visnumskilsvandring
INFO
Plats
Namn
Vandringsleder - Nötön-Åråsvikens naturreservat
Adress
588
681 93 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Pernilla Andersson
Beskrivning
Naturreservat med vandring.
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum kör Rv26 söderut. Sväng av mot Nybble och fortsätt västerut. Vid Visnums-Kils kyrka tar man av söderut till Prästön/Linsön (norra delen av reservatet). För att komma till Nötön och Arskagen passerar man istället kyrkan och tar av söderut efter ca tre kilometer. Den vägen är låst med en vägbom perioden 1 oktober – 31mars. Vägen över Linsön är dock öppen året om.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Natur
Vandra
Vänern