Historia

Gustafsvik

Från Västervik till Gustafsvik

Vik i Varnums socken nämns första gången år 1425. År 1551 delades gården i Västervik och Östervik och år 1660 blev Crispin Flygge ägare av Västervik. Efter hans död ärvde hans änka Sigrid Ekehielm gården.

År 1736 köptes Västervik av de två bröderna Linroth. Efter att Gustaf III besökte gården år 1772 ändrades namnet från Västervik till Gustafsvik, vilket var ett förslag från kungen. 

En kärlekshistoria

Georg Adlersparre som var befälhavare för den Västra armén startade i mars 1809 ett uppror mot kung Gustaf IV Adolf. Detta gjorde han genom att ockupera Karlstad och marschera mot Stockholm. På sin resa till Stockholm
Gustafsviks herrgårdblev Adlersparre inbjuden till Gustafsvik, där blev den 49-åriga befälhavaren förälskad i husets 24-åriga dotter 
Lovisa. Bröllopet mellan Georg Adlersparre och Lovisa ägde rum under hösten år 1809 och paret blev då ägare av Gustafsvik. År 1819 föddes deras fjärde barn, Rudolf. Det var han som tog över Gustafsvik efter Georg och Lovias bortgång. 

En reseskildring i en tidning berättar om Gustafsvik att det väster om allén fanns en engelsk park, med slingrande sandade gångar, fiskdammar, kanaler och små broar. Du kan även idag se spår av dammarna och kanalerna. I anslutning till huvudbyggnaden fanns en uppvärmd vinterträdgård med sällsynta växter och fåglar. Rudolf Adlersparre lät uppföra Österviks kapell med tillhörande kapellpark. Under parets tid renoverades och ersattes de tidigare ekonomibyggnaderna och det är troligt att många av de uthus som idag finns vid Gustafsvik kommer från denna
Gustafsviks herrgårdtid. 

Gustafsviks kyrkogård anlades 1871 av Rudolf på mark som tidigare varit park. På kyrkogården finns Adlersparre-släkten begravda och även Eric Rafael-Rådberg och John Engwalls gravar. Kyrkogården anlades med en tydlig romantisk karaktär.

Sista storhetstiden

Efter att gården gått ur familjen Adlersparres ägo köpte vinhandlaren C.G Platin Gustafsvik år 1886. Sonen Otto anlitade år 1893 arkitekten Isak Gustaf Clason som tidigare hade ritat både Mårbacka och Nordiska Museet. Herrgården renoverades och fick ett slottsliknande utseende i tre våningar och över 20 rum. Huvudbygnaden fick även ett klocktorn och flyglarna fick kupoler med spiror.

Gustafsviks herrgård

År 1902 såldes gården på nytt och hade flera olika ägare fram till år 1926. Mellan åren 1926-1957 var det Gustafsviks familjen Gyllenberg som bodde i herrgården och från denna tid finns det värdefull fotodokumentation bevarad tack vare fru Birgit Gyllenberg. 

Gustafsvik blir kommunägt

Från och med år 1957 är det Kristinehamns kommun som äger egendomen. Herrgården stod tom i tio år och dagen innan valborgsmässoafton år 1967 brann huvudbyggnaden ner till grunden genom en anlagd
brand. Efter branden glömdes gården bort och trädgården förföll. År 1994 fick föreningen för byggnadskultur gehör för att förlägga ett byggnadsvårdsläger i flyglarna på Gustafsvik. 

Nissebo Trädgård

Med stöd av Riksantikvarieämbetet, kommunen och Länsstyrelsen hölls lägret under två veckor varje sommar mellan åren 1994-2000. Sista året sattes nio skyltar upp på gården som berättar om Gustafsviks historia.

Även naturen i den före detta herrgårdsparken har återfått delar av sitt ursprung. Detta är tack vara att kristinehamnaren Åsa Bemark Wilke under sin utbildning till landskapsarkitekt skrev rapporten "Gustafsvik, historien om ett värmlandsgods, dess park och trädgård". Rapporten ledde till att det från och med år 1995 fanns trädgårdsrenovering med i
lägerverksamheten. År 1994 fick föreningen för byggnadskultur gehör för att förlägga ett
byggnadsvårdsläger i flyglarna på Gustafsvik. 

Gustafsviks herrgård

Med stöd av Riksantikvarieämbetet, kommunen och Länsstyrelsen hölls lägret under två veckor varje sommar mellan åren 1994-2000. Sista året sattes nio skyltar upp på gården som berättar om Gustafsviks historia. Kristinehamns kommun har följt upp arbetet och Gustafsvik har blivit ett omtyckt besöksmål. 

År 2016 renoverade tv-profilen Ernst Kirchsteiger den västra flygeln. Ett antal olika evenemang har arrangerats i herrgårdsmiljön. 

Traditionen lever dock vidare och nytt för sommaren 2018 är att Nissebo Trädgård öppnar upp trädgårdsverksamhet på Gustafsvik, trädgården har förvandlats i sann Gustafsviks-anda. Utöver trädgården öppnar även Gustafsviks herrgårdscafé af Sockerslottet upp caféverksamhet i den västra flygeln.