Vandra en Värmlandsled i Kristinehamn

Järnleden

Järnleden är en av flera vandringsleder i Värmland som är kvalitetssäkrade Värmlandsleder. Det var Gustav Vasa som insåg Bergslagens strategiska betydelse och gav order om att bygga en transportled. Det är delar av den du följer. Du vandrar genom ett varierat landskap, förbi små tjärnar och sjöar, över myrmarker och vattendrag, genom skog, betesmarker och längs med gammal landsväg. Den omgivande skogen är mestadels barrskog med en del lövträd, såväl äldre högvuxen skog som ungskog. Under vandringen passerar du flera historiska platser, fornlämningar och sevärdheter. Du kan träffa på fåglar, fjärilar, rådjur, bävrar och älgar samt plocka bär och svamp längs med leden. Där du passerar öppet odlingslandskap - t ex norr om Niklasdamm fnns sommartid en riklig ängsflora längs med vägkanten.

Vandra Järnleden i Kristinehamn

Järnleden

Järnleden är 30 kilometer lång enkel väg. Du behöver inte gå hela tur och retur utan kan gå etapper. Kombinera motion, picknick, trevligt sällskap, historia, djur, natur, frisk luft, lugn och ro.
Järnleden Kristinehamn är en Värmlandsled

Senaste nytt

Här uppdateras aktuell status på leden. Leden underhålls mellan maj-september. Om du upptäcker något rapporterar du in det till: turist@kristinehamn.se eller @visitkristinehamn
Vandra den historiska Järnleden, Kristinehamn

Platser längs med Järnleden

Järnleden ger dig möjlighet att vandra i järnets spår och följa dess väg till Vänern. Leden sträcker sig från Hytte till Kristinehamns gästhamn. Här beskrivs ett antal platser längs med leden.
Vandra en Värmlandsled i Kristinehamn

Följ med på guidning

Christina Skan guidar på Järnleden. Genom att följa med henne får du både information om när när järnet transporterades på dessa vägar samt hjälp med att se flora och fauna längs med vägen.
Följ järnets spännande historia längs Järnleden, Kristinehamn

Järnets historia

Historien om järnets väg är tätt sammanknippat med Kristinehamns utveckling och stadsbildning. Den 400-åriga historien kring järnets utveckling i Värmlands Bergslag beskriver Kristinehamn som Sveriges viktigaste knutpunkt för järnet.
Naturen varierar efter säsong på Järnleden, Kristinehamn

Naturen längs med leden

Järnleden har omväxlande natur och varierande efter säsong.