Järnleden

Kombinera valfritt med motion, picknick, trevligt sällskap, historia, djur, natur, frisk luft, lugn och ro. Det är lätt att trivas på Järnleden.

Välkommen att vandra Järnleden som är en unik vandringsled i järnets spår. Leden sträcker sig mellan Hytte och Kristinehamns gästhamn. Historien är levandegjord genom ett flertal informationstavlor med bl a illustrationer av Kristinehamns-konstnären Kjell Sundberg. Det är en kvalitetssäkrad Värmlandsled som är skyltad med orange skyltning.

Bakgrunden till leden är järnets historiska betydelse för Kristinehamn. Det var järnets väg till Vänern som drev fram stadsbildningen. 

Kristinehamn var från 1700-talets mitt och 100 år framåt centrum för Bergslagens järnexport. Järnleden utgörs delvis av vägar som användes redan på 1600-talet. De tidiga järntransporterna sökte sig från Bergslagen ner mot Vänerkusten och Kristinehamn (tidigare Bro). Efter stadsgrundandet 1642 kom järnet att transporteras längs den östligare Sjöändsvägen.

Järnleden är 30 kilometer lång enkel väg. Du behöver inte gå hela tur och retur utan kan gå etapper eller enbart åt ett håll. Kombinera din transport, se nedan. Leden följer järnets väg till Vänern.

du kan

 • vandra förbi små tjärnar
 • vandra över myrmarker
 • vandra genom skog och betesmark
 • vandra längs gammal landsväg
 • vandra i ett varierat landskap
 • träffa på fåglar, fjärilar, rådjur, bävrar, älgar
 • plocka bär och svamp längs med leden
 • grilla vid eldstäder
 • ha picknick vid tjärn eller annan plats
 • se en riklig ängsflora (sommartid) längs med vissa vägkanter
 • vandra förbi två före detta järnbruk
 • vandra förbi en fornborg från järnåldern
 • skymta ett herrgårdsområde med djupa historiska anor
 • se det säregna Österviks kapell
 • gå en liten omväg och titta på Gustafsviks herrgårdsflygel

Den omgivande skogen är mestadels barrskog. Det finns även en del lövträd, såväl äldre högvuxen skog som ungskog.

Följ med en guide på vandring på Järnleden. Guiden berättar historien och kan visa dig en hel del som händer i naturen. Läs om vandringarna här på sidan

Järnleden är en Värmlandsled. Läs på varmlandsled.se vad kvalitetsmärkningen innebär eller bli inspirerad av fler Värmlandsleder.

Järnleden i Kristinehamn har blivit utnämnd av tidningen Expressen till en av Sveriges bästa vandringsleder. 

Läs Expressens lista på Sveriges 10 bästa vandringsleder

Ladda upp karta här

Läs broschyren här

Läs mer om Järnleden på Värmlandsleders hemsida

Transport från Kristinehamns resecentrum till start Hytte/Sjöändan:

 • Egen bil som du ställer vid någon av parkeringarna

 • Buss 400. Pris: vuxen: 50 kr. Mer information Värmlandstrafik

 • Taxi: Sverigetaxi 0550-150 45. Telefon: 0550-105 00