Djur och natur


Älg på Järnleden

Djur och natur längs Järnleden

Omväxlande natur

Naturen längs Järnleden är omväxlande med sjöstränder, vackra tjärnar, myrmark, skog, utsiktsplatser och odlingsmark. Skogen du vandrar genom är i regel barrskog (gran och tall) med lövträd såsom björk och asp. På marken finns mossor, lavar, ris (blåbär, lingon, ljung). Färden går genom såväl äldre högvuxen skog som ungskog.

Strax söder om Bråne går Järnleden ner mot vattendraget Varnan och följer ån en bit. Varnan utgår från Niklasdamm i norr, där Niklasdammälven och Flottmossälven (Östra älven) möts. Runt Varnan finns fina lövskogsridåer, strandskogar, raviner. Varnan är också reproduktionslokal för öring. Från Niklasdamm ner mot staden förändras åns karaktär från en forsande ström till ett lugnare vatten. I Varnan finns bland annat knipa och bäver. Floran är artrik med bland annat strutbräcken, kärrstjärnblomma och bäckbräsma.

På vårkanten blommar både vitsippor och blåsippor vid Österviks kapell. (bilden är från Gustafsvik - med utsikt över Östervik)

Du har stora chanser att få se vilda djur, som älg och rådjur, längs Järnleden. Även flera fågelarter hörs och syns längs vägen, bland annat spillkråka, gröngöling, bofink och rödvingetrast.