Vandra


Inför din vandring på Järnleden

Natur- och kulturmiljö

Järnleden ger dig möjlighet att enkelt komma ut och upptäcka natur- och kulturmiljö i östra Värmland. Tänk på att leden till största delen går på privatägd mark som ägaren frivilligt upplåtit. Denna frivillighet gör det extra viktigt att du följer allemansrättens hänsynsregler. Den första delen av Järnleden är väl utmärkt och kan vandras utan karta. Leden är markerad med orange färg på stolpar och träd. Det finns närmare 800 markeringsstolpar, flera spänger för att underlätta framkomlighet, stockbord och sittbänkar samt ett stort antal vägvisare och skyltar med historisk och kulturell information. Det finns också riktningspilar och avståndsskyltar. Allt för att skapa en mer intressant och lärorik vandring. Sträckningen går över varierad terräng såsom grusväg, ungskog, djup och orörd skog, längs vattendrag och över mossar och myrmarker. Var observant vid kraftiga svängar och vägskäl så att du inte kommer från ledmarkeringen.

Faciliteter

Längs med leden finns ett antal rastplatser, WC och torrdass. Det finns också ett vindskydd och en eldstad. Det finns även ett antal parkeringsplatser. Vad gäller sopkärl har vi valt att inte placera ut sådana längs leden. Sopor tar du själv hand om och slänger när du kommer hem eller när du anländer till Kristinehamns gästhamn. I hamnen finns sopsorteringskärl för glas, papper, plast, batterier mm. Tack för att du hjälper oss hålla rent längs leden och i naturen!

Caféer

Längs med leden finns några caféer. Här listas de från norr till söder.

Niklasdams trädgård, trädgårdsbutik, café och pelargonmuseum

Öppet: 2014-05-01 - 2014-08-10: måndag till torsdag 11 - 17, fredag, lördag, söndag 11 - 15 

Gustafsviks herrgårdscafé

Öppet under sommartid

Christinehamns ridklubb på Gustafsviks herrgårdsområde, café

Öppet: vid tävlingar och vardagar på kvällstid vid lektioner

Stadsbondgården vid Östervik, café och glass

Öppet: året runt utom helgdagar: mån-tors 10-15, fre 10-13

Kafferian vid Kristinehamns Konstmuseum, lunchmat och café

Öppet: dagligen året runt (utom jul, nyår och midsommar) mån-lör 10-16, sön 11-16

Picknick i ryggsäck

Du kan hyra en ryggsäck med fika eller lunch på Niklasdams Trädgård 0550-550 12.

- Lunchpaket 125 kr/pers: 1/2-liters termos med kaffe/te, macka, Lokavatten, Smaskis (KRAV-märkt alternativ till Festis), frukt och kaka.

- Fikapaket 75 kr/pers: 1/2-liters termos med kaffe/te, kanelbulle, Lokavatten, frukt och kaka.

En depositionsavgift på 250 kr tas ut per ryggsäck. Avgiften återfås vid Niklasdams Trädgård.

Transport till leden

Transport från Kristinehamns resecentrum till start vid Hytte (hållplats Södra Nässundet) eller Sjöändan:

- Egen bil som du ställer på någon av de många tillgängliga parkeringarna

- Buss 402. Pris: 46 SEK/person. Vardagar 8.10, 9.10, 12.10, lördagar 10.10, söndagar 9.10. Mer information om Värmlandstrafik.

- Tåg, dagligen i juli 10.25. Pris: 53 SEK/person. Tåget går till Nässundets station 5 min från Hytte. Mer information.

- Taxi: Taxikurir 250 SEK/1-4 pers, 400 SEK/4-8 pers. Telefon: 0550-105 00. Sverigetaxi 0550-150 45.

Avstånd

Hytte - Kristinehamns gästhamn: 30 km 

Bergsjötorp/Sjöändan - Kristinehamns gästhamn: 25 km

Hytte - Bergsjötorp: 5 km

Bergsjötorp - Niklasdamm: 5 km

Niklasdamm - Älvbron: 4 km

Älvbron - Gustafsvik: 9 km

Gustafsvik - Kristinehamns gästhamn: 7 km

Svårighetsgrad: Järnleden är klassad som lätt till svår. Det är till största delen en naturled, men den del som är närmast staden går på grusad/asfalterad cykel- och promenadväg. Broar och spänger underlättar vandring över vissa partier. Backar finns vid ett fåtal ställen.

Älgjakt

Älgjakten startar andra måndagen i oktober och är som mest intensiv de första veckorna.

Övrigt

Vandringsleden är avsedd för vandrare, men i området finns flera olika stall varifrån ridturer arrangeras. Som vandrare ber vi dig att visa hänsyn till mötande hästekipage.

Motorfordon är inte tillåtna i terrängen.