Bild från insidan av Kristinehamns kyrka
Kyrkor och kapell är platser och skatter som lätt blir bortglömda som besöksmål. De har ofta en spännande historia där både personer, föremål och arkitektur har mycket att erbjuda en besökare.

I Kristinehamn finns sex stycken kyrkor och två stycken kapell som tillhör Kristinehamns pastorat i Svenska kyrkan och utöver det finns flera andra spännande platser med religös inriktning vi väler att ta med.

Kristinehamns kyrka

Kyrkan invigdes 1858 och representerar nygotikens genombrott som ett av de tidigaste exemplen i Sverige, både som byggnadsstil och fråga om material och byggnadsteknik.
Karaktären för nygotiken är röda tegelfasader med skarpt profilerade muröppningar, tegelblinderingar och geometrisk ornamentik. Kyrkorummet är välvt i medeltida katedralstil och har ett treskeppigt långhus med utbyggt tresidigt avslutat kor. Att bygga kyrkan tog elva år. Arkitekt var Carl-Georg Brunius från Lund.
Altaruppsatsen är från 1717 och ståtlig predikstol från 1750. Dopfunten från 1200-talet huggen i sandsten. Här finns även ett Triumfkrucifix från 1300-talet och tre ljuskronor i mässing från 1600-talet. I de två tornen hänger tre klockor, de äldsta från 1665 den största från 1724 och väger två ton.
En restaurering gjordes invändigt på 1930-talet och då gjordes vissa förändringar av kyrkorummets utformning och fasta inredning. Den konsekvent formgivna altaruppsatsen och predikstolen ersattes av barockarbeten bevarade från den gamla kyrkan. Därefter har kyrkan genomgått mycket få förändringar.

Visnums kyrka

Visnums kyrka invigdes 1733. Den är en kyrka i barockstil och byggd i trä och klädd med spån. Av virket från den gamla medeltidskyrkan som revs 1734 byggde man klockstapeln. Sedan dess har interiören ändrats på 1840-talet och exteriören ändrats på 1930-talet. Kyrkan är i ett bra välbevarat skick.
Predikstolen är en gåva till kyrkan 1684. Den är tillverkad av bildhuggaren mäster Bengt Svensson från Kristinehamn. Altaruppsatsen från 1745 visar nederst Kristus på korset, däröver den triumferande Kristus och överst strålglorian tillsammans med andra symboler. Kyrkan äger oxå flera medeltida skulpturer.

Rudskoga kyrka

Rudskoga kyrka invigdes 1777 och har en stomme av natursten och består av ett brett långhus med ett tresidigt avslutat kor i öster. Mitt på norra långväggen finns ett vidbyggt kyrktorn och strax öster om tornet finns en vidbyggd sakristia. En större restaurering genomfördes 1911, 1935-36 och renovering 1965-64. 1975 återfick kyrkan sin rosa kulör.
Kyrkan har ett brett och rymligt kyrkorum i gustaviansk stil. Flera inventarier finns bevarade från en äldre träkyrka på samma plats. Bl.a. en altartavla från 1707, predikstolen från 1691, snidad av Kristinehamnaren mäster Bengt Svensson och två 1700-tals brudstolar. Här finns oxå finns Värmlands äldsta Madonna, gjord på 1100-talet och ett altarskåp finns bevarat från slutet av 1400-talet utfört av Visnummästaren.

Ölme kyrka

Ölme Kyrka är en resa bakåt i tiden. Den första kyrkan som byggdes här var av trä på 1100-talet. Denna ersattes senare av en stenkyrka som byggdes på 1300-talet. Under tidens gång blev den för liten, och då ersattes den av den nuvarande kyrkan år 1787.

Visnum-Kils kyrka

Visnums-Kils kyrka som uppfördes 1761. Här finns bl a en madonnaskulptur från 1200-talet och ett triumfkrucifix från 1300-talet. Platsen är spännande och vacker året runt oavsett om du kommer in i kyrkan eller inte. Andas in, ta dig tid att blunda och fantisera om alla livsöden som passerat här.

Björneborgs kyrka

Skärgårdsakpellet

Det fanns länge en önskan om ett kapell ute i skärgården vid sommarhemmet. 2004 skänker Åtorps metodistförsamling Lötmossens kapell i Visnum, Värmlands Säby, som byggdes 1895 till Svenska kyrkan i Kristinehamn. Genom många ideella krafter och stora insatser av enskilda, företagare och kommunen monterades kapellet ner och flyttades ut till skärgården. Arbetet drevs då och även idag av Föreningen Skärgårdskapellet och inga kostnader ska tas ur ordinarie budget utan kapellets verksamhet drivs av gåvor och ideella krafter.
Visionen med kapellet var att:
Drömmen är att kyrkorummet skall bli som ett ”fönster mot himlen” gestalta hoppet om uppståndelse, skönhet och värme, det vill säga en försmak av paradiset redan här på jorden.
20 juni 2010 efter sju års jobb invigdes kapellet av biskop Esbjörn Hagberg som kom till kapellet med Kristinehamns flytande stadsvapen Bojorten.
I kapellet finns målningen "Ängel" som är ett verk i fyra delar av Bengt Olson som är en gåva från konstnären.
Kapellet är öppet juni-augusti för vigslar och dop.
En liten speciell grej kan man göra vid ett dop nämligen köpa/ge en "stock" i kapellet som gåva som kapellet disponerar och man blir då "ägare" av en del i sin dopkyrka. Det tror vi inte så många kan säga att dom är runt om i Sverige!

Ljusets kapell

Österviks kapell

Nej