Turismenheten Kristinehamn

Aktuellt

Besöksplan Kristinehamn

Ladda hem kartor och ha på din hemsida

Anmäl ditt evenemang

För at få besöksnäringen att växa och stärkas samverkar enheten med det lokala näringslivet och delar av det föreningsliv som arrangerar större evenemang som genererar gästnätter.

  • Årligen ha en lokal Besöksnäringsdag där turismenheten informerar om ur turismnäringen ser ut.
  • Löpande skicka vidare olika inbjudningar som näringen kan välja att delta i och få kännedom om.
  • Arrangerar årligen en turistresa för näringen vars syfte är att få kunskap om det totala utbudet som finns i Kristinehamn och kunna rekommendera varandra.
  • Hjälpa till med utbildning av personal vid önskemål från företagen.

Läs populärutgåvan Besöksplanen för Kristinehamn

Organisation

Kristinehamns turismenhet är placerad inom den Administrativa avdelningen, underställd Kommunstyrelsen.

Övergripande

Turismenheten i Kristinehamn arbetar inom flera olika områden med syftet att stärka Kristinehamns attraktionskraft och locka till besök. Enhetens fokus är att antalet kommersiella gästnätter ökar, att butiker, evenemang och besöksmål med inträde ökar sin omsättning. För att skapa mervärden och goda resultat krävs god samverkan inom olika interna och externa enheter/forum.

Enheten arbetar med två kategorier av besökare:

  1. Den övernattande besökaren
  2. Dagbesökare      

Kristinehamns turistbyrå samarbetar med: turismnäringen i Kristinehamn, Omtänksamma Kristinehamn, Kulturförvaltningen, Informationsavdelningen, Fritidskontoret och övriga kommunala förvaltningar i Kristinehamns kommun. Kristinehamns turistbyrå samarbetar även med Visit Värmland ekonomisk förening, Värmlands Bergslag Turism Ekonomisk förening, Vänerland och Inlandsbanan.

Besök gärna våra samarbetspartners sidor
Värmlands bergslags sida - Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad, Storfors, Degerfors och Hällefors.
Inspireras på Visit Värmlands sida 
Inspireras på Värmländska turistbyråers hemsidor 
Inspireras av kommunerna runt Vänerns hemsida
Inspireras på Visit Swedens hemsida

Kristinehamns turistbyrå arbetar efter en handlingsplan och marknadsföringsplan. Önskar du få den kontakta turistchefen.