Om Visit Kristinehamn

visitkristinehamn.se är en grundlagsskyddad databas och skyddas av yttrandefrithetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare för visitkristinehamn.se är turistchef Ulrika Ganterud Evermark och ställföreträdande är turistintendent Linnéa Palmqvist.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation)  i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Läs mer om Visit Kristinehamns cookie policy

Rättslig grund för lagring av personlig data

Visit Kristinehamn är en del av Kristinehamns kommun. Turismenheten finns under administrativa enheten och tillhör Kommunstyrelsen. Vi behandlar bara dina personuppgifter om det finns stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan lagstiftning. Vi rensar lagringen efter tre år. Följande lagliga grunder stödjer sig turismenheten på för att behandla dina personuppgifter.

  • Avtalssituation (ex. anställningsavtal, bokningsavtal, leverantörsavtal)
  • Allmänt intresse (ex. forskning, statistik, arkiv)
  • Intresseavvägning (ex. arrangörsuppgifter)

Du har rätt att få information om vilken rättslig grund som gäller vid behandling av just dina personuppgifter.

Läs mer på nedan länk som går till www.kristinehamn.se Så behandlar Kristinehamns kommun personuppgifter