Axel Broström

Vänergaleasen Mathilda
Axel Broström född 21 maj 1838 på Hassels gård i Kristinehamn, död 21 september 1905 och var en svensk skeppsredare.

Axel Broström började bedriva sjöfart 1865 med vänergaleasen Mathilda. Den 25 juli 1890 bildade han Ångfartygs AB Tirfing, vilket senare blev moderbolag Broströmkoncernen.

I samband med att Kristinehamn år 1916 invigde sin nya hamn, donerade Mathilda Broström änka efter Axel Broström till staden 200 000 kr för att genom en stiftelse kunna bereda hem och vård
företrädesevis åt sjöfarande som var bördiga  från eller bosatta i Värmland. Donationen gavs i tacksamhet mot fädernesbygden och donationsbrevet är daterat i Göteborg den 21 november 1916.

Broströmska Stiftelsen-huset uppfördes 1929 under den rådande 20-talsklassicismen. Huset ligger på Femgatan 2

Huset är byggt i gedigna material och föredömligt bevarat. Det är stramt, har tvåluftsfönster med sex kvadratiska rutor, symmetriskt uppbyggda enkla dekorationer, portomfattningar och fönsterbleck
av natursten och lunettfönster. Typiskt är också det valmade taket och takkupor.

På norrsidan i sluttningen mot Varnan vänd mot hamnen finns en byst av skeppsredaren Axel Broström på en sockel i svart granit, utförd av skulptören Eric Rafael-Rådberg.

Broströmska Stiftelsens angelägenheter sköts från och med 1 januari 1990 av en politiskt tillsatt styrelse.