Gustafsviks herrgårdspark

Trädgårdsprojekt

Den forna parkanläggningen på Gustafsviks herrgård, en arkitektoniskt storslagen trädgård i en tid när nyttoodling var det vanliga, ska restaureras i ett projekt som drivs av Kristinehamns kommun.

Våren 2018 beslutade Kristinehamns kommun att investera i renovering av det historiska Gustafsvik vid Varnumsviken i syfte att utveckla ett nytt besöksmål i Kristinehamn. Samma år beviljades projektstöd från Länsstyrelsen Värmland (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) för att rusta herrgårdsparken.

Projektet inbegriper flera åtgärder som att återställa den gamla stenmuren vid köksträdgården, anlägga grusgångar, en ny parkering och röjning i området. Projektet pågår fram till och med juni 2020.