Visnumskilsvandring

Läs broschyren Visnums-kils lederna

Visnumskils-lederna en Värmlansled i KristinehamnVisnumskils-lederna en Värmlansled i Kristinehamn

Titta på kartan över Visnums-kils lederna

Nötöleden 5,5 km

Leden utgår från reservatets mellan-entré och är ca 5,5 km.

SE UPP FÖR NÄRGÅNGNA KREATUR. Kor tycker inte om hundar. Visa hänsyn, det är korna som håller landskapet och markerna öppna. TIPS: Du kan gå en kortare sträcka och ha med dig hund - där det är kofritt. Ta då grusvägen från parkeringen längs med staketet mot Österöstugan. Då kommer du fram till slingan runt Österöstugan, den slingan är kofritt område.

Efter en promenad i tallskog går leden genom tidigare betande marker. Under de senaste åren har inget bete förekommit och här kan du se vad som händer när djuren försvinner. Den tidigare öppna strandängen vid Västra Nötön är nu igenvuxet av sly. Målsättningen är att markerna åter ska betas. Eventuella betesdjur är inte farliga men kan vara väldigt nyfikna, i synnerhet om du har hund med dig. Visa hänsyn.

Efter 1,6 km vandring kommer du fram till Hästudden, en rastplats med eldstad, rastbord och dass och härlig utsikt över Vänern. Vill du tälta är detta en lämplig plats. Vid Österöstugan finns kamin, dass och rastbord. Vandringen fortsätter genom lövskogen på Österön för att så småningom återvända till Västra Nötön via leden som du kom på. Gården vid Västra Nötön är privatägd, så visa hänsyn mot dem som bor här.

Vill du ha en kortare vandring kan du från Österöstugan gena tillbaka mot leden till parkeringen vilket ger en vandring på ca 4,1 km. 

För att få en längre vandring: följ vägen ca 1 km till Nötö-parkeringen och kombinera med Arskagsleden (5,6 km), vilket ger en vandring på totalt ca 13 km.

Prästöleden 5,6 km

Prästöleden utgår från reservatets nordligaste entré.

Du vandrar mestadels genom marker med betande kor. 
SE UPP FÖR NÄRGÅNGNA KREATUR. Kor tycker inte om hundar. Visa hänsyn, det är korna som håller markerna öppna. Efter ca 700 m vandring från parkeringen ligger Linsöstugan. Det är en raststuga med dass, eldstad och rastbord. Det finns ved i stugan. Rasta gärna här, och lämna stugan i samma skick som du själv skulle vilja finna den. Stugan är inte utrustad för övernattning, det finns inga sängar. Men det är tillåtet att sova över i stugan om du vill ta med liggunderlag och sova på golvet. Vill du tälta är detta en lämplig plats. Leden fortsätter genom betesmarkerna och går på en jordvall över till Prästöns lövskogar.

På norra udden av Prästön finns ett litet utsiktstorn. Här får du fin utsikt över Kilsviken. Sista delen av stigen till utsiktstornet är väldigt stenig, så gå försiktigt. Längst ut på Prästudden möts du av en rastplats på en öppen udde med vacker Vänervy. Den lilla röda stugan som ligger här är privatägd. 

Om du går från parkeringen, passerar Linsöstugan, tar genvägen mot södra Prästön, passerar Prästudden och återvänder västra leden till parkeringen så blir vandringen ca 4,3 km lång.

Arskagsleden 5,6 km

Leden utgår från reservatets sydligaste entré och är ca 5,6 km. Visa hänsyn och kör sakta då vägen passerar över en gårdsplan. Bilvägen passerar genom en beteshage, där du på två ställen måste öppna stängslet, passerar och stänga, så att inte betesdjuren rymmer. 

Vandringen går genom marker med betande kor.
SE UPP FÖR NÄRGÅNGNA KREATUR, dom kan bli arga i synnerhet om du har hund med dig så ta inte med dig hunden in i hagarna! Kor tycker inte om hundar. Visa hänsyn, det är korna som håller landskapet och markerna öppna. Vid Sandudden öppnar skogen upp sig till en glänta. Här finns ett rastbord.

Fortsätt din vandring. Allra längst söderut kommer du till Arskagsudden med öppen ängsmark och utsikt över Åråsviken. Här finns vindskydd, eldstad, rastbord och dass. Vill du tälta är detta en lämplig plats. Söderut breder Åråsviken ut sig med sin labyrint av öar och vassområden. Åråsviken är en del av Vänern.

Gör vandringen längre genom att följa vägen ca 1 km till Nötö-parkeringen och kombinera med Nötöleden (5,4 km), vilket ger en vandring på totalt ca 13 km. Se till att du har parkerat så att du inte blockerar vägen som går vidare ut mot den privata sommarstugan på ön.