Vandra

Kristinehamns natur är varierad: Vänerskärgården med öar, skogssjöar med bäckar, myrlandskap, jordbruksbygd, hagmarker och lövträdskarraktär. Ladda picknickkorgen.

För dig som vistas i vår fina natur kan det vara bra att veta vad som gäller med Allemansrätten. Det är inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Så vad gäller? Läs mer här!

Ibland kan det vara torrt i skog och mark och det är inte lämpligt att göra upp en eld eller grilla med engångsgrill. För att se om eldningsförbud gäller i vårt område klicka in på Bergslagens Räddningstjänst för aktuell information. För ytterligare information från MSB gällande eldning klicka här.

Järnleden

Järnleden är en kvalitetsmärkt Värmlandsled. Leden är 30 km lång och går genom historisk terräng. Välj mellan att gå hela sträckan eller olika etapper. Du vandrar genom ett varierat landskap, förbi små tjärnar och sjöar över myrmarker och vattendrag, genom skog, betesmarker och längs gammal landsväg. Under vandringen passerar du flera historiska platser, fornlämningar och sevärdheter. Under vägen kan du bland annat träffa på fåglar, rådjur och älg samt plocka bär och svamp längs hela leden. Stanna till och smaka på Niklasdams pelargonkaka på Niklasdams café.
Leden underhålls mellan maj-september. Övrig tid får man gärna vandra men det kan då förekomma hinder utefter vägen.

Visnums-Kilslederna

Vänernära Vandringsleder

Visnums-Kilslederna består av Arskagsleden, Nötöleden och Prästöleden som alla är kvalitetssäkrade Värmlandsleder. Lederna är närmare 5,5 km och oavsett vilken led du väljer möts du av ett lugn, vacker natur, betande djur, havsörnar och sällsynta hackspettar m.m. 

Området är även känt för alla sina ekar, öppna ängar, närheten till Vänern samt ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddande områden, Natura 2000. Här finns också rastplatser med uppställda rastbord, eldstäder, torrtoaletter och informationstavlor som beskriver olika natur- och kulturvärden. 

Lederna är väl uppmärkta och kan vandras utan karta. Följ bara skyltarna och de orangemarkerade träden/stolparna.
Men se upp för närgångna kreatur, dom kan bli arga i synnerhet om du har hund med dig.