Vandra

Kristinehamns natur är varierad: Vänerskärgården med öar, skogssjöar med bäckar, myrlandskap, jordbruksbygd, hagmarker och lövträdskarraktär. Ladda picknickkorgen. Läs om fler vandringsleder genom att klicka här

Eldningsförbud i Värmland! Från och med torsdag den 24 maj klockan 8 på morgonen råder eldningsförbud i hela Värmland. Det betyder att all eldning utomhus är förbjuden tillsvidare. Du får dock grilla i en trädgårdsgrill på din egen tomt, men var försiktig! Har du frågor? Kontakta Bergslagens räddningstjänst eller Länsstyrelsen i Värmland.

Järnleden

är en kvalitetsmärkt Värmlandsled. Leden är 30 km lång och går genom historisk terräng. Välj mellan att gå hela sträckan eller olika etapper. Du vandrar genom ett varierat landskap, förbi små tjärnar och sjöar över myrmarker och vattendrag, genom skog, betesmarker och längs gammal landsväg. Under vandringen passerar du flera historiska platser, fornlämningar och sevärdheter. Under vägen kan du även bland annat träffa på fåglar, rådjur och älg samt plocka bär och svamp längs hela leden. Stanna till och smaka på Niklasdams pelargonaka på Niklasdams café.

Visnums-Kils lederna

Vänernära Vandringsleder

Arskagsleden, Nötöleden och Prästöleden är kvalitetssäkrade Värmlandsleder.  Lederna är närmare 5,5 km och oavsett vilken led du väljer möts du av ett lugn, vacker natur, betande djur, havsörnar och sällsynta hackspettar m.m. 

Området är även känt för alla sina ekar, öppna ängar, närheten till Vänern samt ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddande områden, Natura 2000. Här finns också rastplatser med uppställda rastbord, eldstäder, torrtoaletter och informationstavlor som beskriver olika natur och kulturvärden. 

Lederna är väl uppmärkta och kan vandras utan karta. Följ bara skyltarna och de orangemarkerade träden/stolparna.
Men Se upp för närgångna kreatur, dom kan bli arga i synnerhet om du har hund med dig.