Vandra Järnleden

Järnleden är en Värmlandsled i KristinehamnJärnleden är en Värmlandsled i Kristinehamn

Välkommen att vandra Järnleden som är en unik vandringsled i järnets spår. Leden sträcker sig mellan Hytte och Kristinehamns gästhamn. Historien är levandegjord genom ett flertal informationstavlor som berättar om järnets tid, med bl a illustrationer av Kristinehamns-konstnären Kjell Sundberg. Det är en kvalitetssäkrad Värmlandsled som är skyltad med orange skyltning.

Leden underhålls mellan maj-september. Övrig tid får man gärna vandra men det kan då förkomma hinder utefter vägen.

Bakgrunden till leden är järnets historiska betydelse för Kristinehamn. Det var järnets väg till Vänern som drev fram stadsbildningen. 

Kristinehamn var från 1700-talets mitt och 100 år framåt centrum för Bergslagens järnexport. Järnleden utgörs delvis av vägar som användes redan på 1600-talet. De tidiga järntransporterna 

Järnleden är 30 kilometer lång enkel väg. Du behöver inte gå hela tur och retur utan kan gå etapper eller enbart åt ett håll. Kombinera din transport, se nedan. Leden följer järnets väg till Vänern.sökte sig från Bergslagen ner mot Vänerkusten och Kristinehamn (tidigare Bro). Efter stadsgrundandet 1642 kom järnet att transporteras längs den östligare Sjöändsvägen.

Upplev längs vägen

När du vandrar Järnleden passerar du förbi små tjärnar, vandrar över myrmarker och genom skog och betesmark. Du går längs gamla landsvägar i ett varierat landskap och kan träffa på ett 

Den omgivande skogen är mestadels barrskog. Det finns även en del lövträd, såväl äldre högvuxen skog som ungskog.rikt djurliv med både fåglar, fjärilar, rådjur, bävrar och älgar. Längs med leden kan du plocka bär och svamp, grilla vid eldstäder och ha picknick vid en tjärn. Sommartid kommer du att uppleva en riklig ängsflora längs med vissa vägkanter. Du passerar historiska platser, dels två före detta järnbruk samt en fornborg från järnåldern. Från leden kan du även skymta ett herrgårdsområde med djupa historiska anor. Håll utkik efter det säregna Österviks kapell och om du känner dig pigg i benen kan du gå en liten omväg och besöka Gustafsviks Herrgårdspark.

Följ med en guide på vandring på Järnleden. Guiden berättar historien och kan visa dig en hel del som händer i naturen. Läs om vandringarna här.

Järnleden är en Värmlandsled. Läs på varmlandsled.se vad kvalitetsmärkningen innebär och bli inspirerad av fler Värmlandsleder.

Järnleden i Kristinehamn har blivit utnämnd av tidningen Expressen till en av Sveriges bästa vandringsleder. 

Ladda upp karta här

Läs Vandrings broschyren här

Lär om fler vandringsleder Kristinehamn

Läs mer om Järnleden på Värmlandsleders hemsida

Transport från Kristinehamns resecentrum till start Hytte/Sjöändan:

 • Egen bil som du ställer vid någon av parkeringarna

 • Buss 400. Pris: vuxen: 50 kr enkelresa. Mer information Värmlandstrafik

 • Taxi Kristinehamn: 0550-150 45
  Ca priser enkelresa 2020:
  Kristinehamns centrum- Nässundet station (starten) 420 kr (stor bil: 600 kr)
  Kristinehamns centrum- Niklasdamm 320 kr (stor bil 450 kr)
  Kristinehamns centrum- Älvbron 205 kr (stor bil 325 kr)
  Kristinehamns centrum- Kroksvik 260 kr (stor bil 380 kr)