Ta dig hit

Visnumskils-lederna en Värmlansled i Kristinehamn

Egen bil: 

Ställer du på någon av de på kartan markerade P-platserna.

Taxi Kristinehamn: tel 0550 - 150 45

Cykel:

Du kan hyra cykel på Team Sportia Kristinehamn och cykla mot Järsbergs Runsten och sedan vidare förbi Revsands Camping, Baggeruds Camping och vidare mot naturreservatet. Team Sportia finns i Coophuset på Albinvägen 2. Tel: 0550 - 107 01. 


Vägbeskrivning

Från Kristinehamn:

Från Kristinehamns centrum kör Rv26 söderut. Sväng av mot Nybble och fortsätt västerut mot Medhamn. Vid Visnums-Kils kyrka tar du av söderut till Prästön/Linsön (norra delen av reservatet). 
För att komma till Nötön och Arskagen passerar du istället kyrkan och tar av söderut efter ca tre kilometer. Den vägen är låst med en vägbom perioden 1 oktober – 31mars. Vägen över Linsön är dock öppen året om.

Från Mariestad:

Kör RV 26 norr mot Kristinehamn. Sväng av mot Nybble. (se ovan).

Ladda upp karta