Utvalda vandringsleder Kristinehamn

Vandringsleder med kartor

Varsågod, här hittar du några utvalda vandringsleder och motionsspår i Kristinehamn. Glöm inte att ta med fika. Inget smakar så gott som fika ute. Trevlig tur.

Läs vandringsbroschyren

Vandra den historiska Järnleden som är en kvalitetsmärkt Värmlandsled.

Järnleden

30 km. Gå hela leden eller välj valfri etapp: Hytte till Bergsjötorpet (medel 5 km,) Bergsjötorpet till Niklasdamm (medel 5 km,) Niklasdamm till Älvbron (medel 4 km,) Älvbron till Gustafsvik-medel (upp till fornborgen - svår 9 km) och Gustafsvik till Kristinehamns gästhamn (lätt 7 km)....
Du vandrar genom ett varierat landskap, förbi små tjärnar och sjöar, över myrmarker och vattendrag, genom skog, betesmarker och längs med gammal landsväg. Under vandringen passerar du flera historiska platser, fornlämningar och sevärdheter. Du kan träffa på fåglar, fjärilar, rådjur, bävrar och älgar samt plocka bär och svamp längs med leden. Där du passerar öppet odlingslandskap - t ex norr om Niklasdamm finns sommartid en riklig ängsflora längs med vägkanten. Läs mer i vandringsbroschyren ovan.
Läs mer
Download map (PDF)
Söder om Kristinehamn finns Visnums-kilslederna med härliga ekar och härlig vänerutsikt

Visnums-Kils lederna

5,5 km (totalt: 16,7 km). Visnums-Kils lederna utgörs av lederna: Prästöleden (5,6 km), Nötöleden (5,5 km) och Askagsleden (5,6 km). Området är känt för alla sina ekar, öppna ängar och närheten till Vänern. Du kan vandra leden utan karta. ...
Här möts du av lugn och vacker natur, betande djur, havsörnar och ovanliga hackspettar. Lederna är väl uppmärkta med orange färg på stolpar och träd. Lederna går till stor del genom marker med betande kor. Djuren är inte farliga men kan vara väldigt nyfikna, i synnerhet om du har hund med dig så visa hänsyn. Om möjligt, undvik att ta med dig hunden.
Läs mer
Download map (PDF)
Vandring på öar i Kristinehamns skärgård

Vålön - Kalvön - Sibberön

4 km, enkel väg, på tre öar i Vänern. För att ta dig till öarna krävs båt. Under sommaren kan du ta dig till Kristinehamns största ö Vålön med turbåten Stöten. Tidtabell hittar du på: visitkristinehamn.se/stoten....
Från Vålön vandrar du vidare till Kalvön och sedan till naturreservatet Sibberön. Öarna sitter ihop med gångbroar. Här har du möjlighet till bad från både sandstrand och klippor. Du hittar också rastplatser, grillplatser, raststuga, granskog, vänerutsikt och fiskemöjligheter.
Läs mer
Download map (PDF)
Sannaleden, Kristinehamn

Sannaleden

6 km. Mellan Sannakajen och Kristinehamn Herrgårdscamping. Längst med leden genom strandskogen är fågelsången näst intill öronbedövande i månadsskiftet maj/juni....
I strandskogen hittar du lövträd som sälg, björk, al och hägg och även många sångfågelarter. Förekomsten av döda lövträd och högstubbar är också av betydelse för fågellivet. Högst av dem alla fåglar sjunger näktergalen, som brukar förekomma i ett eller två exemplar. Även i vassen håller det till en högljudd, om ej särskilt skönsjungande solist, nämligen trastsångaren. Ingen av dessa arter förekommer på särskilt många platser i Kristinehamn. Strövstigen genom strandskogen når på ett ställe fram till sjön, här finns en liten rastplats med fin utsikt över Varnumsviken.
Läs mer
Download map (PDF)
Skagern Runt

Skagern runt

100 km. Sjönära allsidig led som erbjuder vacker och varierad natur genom Värmland, Västergötland och Närke. Här finns djupa skogar, odlat landskap, röda stugor och härliga badmöjligheter. ...
Leden är öppen från första juni till sista september. För att gå, cykla eller rida Skagern Runt är det bara att följa de impregnerade stolparna, märkta med pilgrimsmärke, vandrarkänga och hästsko. Dessutom finns en färgmarkering i vitt och blått. Skagern runt guide med en mycket detaljerad karta finns att köpa på skagernrunt.se
Läs mer
Download map (PDF)

Hultet

Alla spår avstängda vår/sommar 2020 pga av avverkning av skog samt att det dras nya ledningar till elljusspåret. Beräknas att öppna vid midsommar. 10 km. Det är lätt att njuta av naturen vid Hultet. Kristinehamns orienteringsklubbs anläggning har elljusspår som mäter 1,5 - 5 km och motionsspår som mäter 1,5 - 10 km. Ta med picknickkorgen och upplev naturen precis som den är just nu. Download map (PDF)

Varnans Bäckdal

3 km. Här har du möjlighet att se många intressanta växter och djur. Ån Varnan från Niklasdamm i norr till mynningen i Vänern utgör ett vattendrag med både biologiska och kulturella värden. ...
I ravinen mellan koloniområdet Haga och Kristinehamns golfklubb finns uppmärkta stigar på cirka 3 km på båda sidorna om ån Varnan. Det är lätt att gå en rundtur. Utgå från koloniområdet Haga och gå Ämbetsgatan, vidare på Filipstadsvägen, sväng sedan in till golfklubben och gå längst kanten av golfbanorna (obs! här finns ingen väg, gå försiktigt) och sedan leden längs ravinen tillbaka till koloniområdet.
Läs mer
Download map (PDF)

Björkvallen

10 km. I anslutning till Björkvallens idrottsplats finns elljusspår som mäter 2,7 km och motionsspår som mäter 3,7 km. Ljusen på elljusspåret tänds automatiskt när det blir mörkt och släcks igen kl. 23.00. Download map (PDF)

Kummelön

1,5 km (två rundslingor: 1,1 och 0,45 km). Väster om Kristinehamn, hittar du det populära naturreservatet Kummelön. Ekarnas paradis har vacker utsikt över vänerviken. ...
I naturreservatet är floran rik och under våren är det speciellt iögonfallande med mängden av vitsippor och blåsippor. På de gamla lövträden finns flera ovanliga och hotade arter av lavar och insekter. Vid reservatets nordspets har du utsikt över Ölmevikens fågellokal. På grund av lövträden finns en rik fågelfauna här.
Läs mer
Download map (PDF)