22-30 augusti 2020

Vänerveckan

Vänerveckan är ett återkommande evenemang som genomförs av den ekonomiska föreningen Vänersamarbetet. Syftet med Vänerveckan är att skapa kännedom och engagemang för att på ett hållbart sätt kunna nyttja Vänerns resurser. 

Vänerveckan erbjuder aktiviteter med koppling till Vänern på något sätt och det kan vara allt från aktiviteter, föreläsningar, filmer, utställningar, musikunderhållning, guidade turer till skärgårdskryssningar och fiske.  

Evenemanget skapas genom samarbete och samverkan mellan olika aktörer och flera större evenemang sammanfaller med Vänerveckan.